Stypendia

""

stypendia sportowe 2022

Rozstrzygnięcie naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 1  – przyznanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/329/22 z dnia 9 marca 2022 r. przyznał stypendia sportowe zawodnikom klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągających wysokie wyniki  w sporcie kwalifikowanym

 

Informacji udziela:

Departament Sportu i Turystyki
Pani Anna Sawka
tel. 56 62 18 586,   kom. 604 086 278