Stypendia

""

Nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1/2024 – Stypendia Sportowe

Uchwałą Nr 2/43/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1/2024 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym osiągnięte w 2023 r. (załącznik poniżej).

 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie oferty w formie elektronicznej, za pomocą Generatora ofert w terminie do 31 stycznia 2024 r. do godz. 23:59:59.

 

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w zasadach naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 1/2024 (załącznik poniżej).

 

 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej:

Pani Anna Sawka

tel. 56 62 18 586, kom.: 604 086 278

e-mail: a.sawka@kujawsko-pomorskie.pl

Pani Kosiewicz-Wawrzonkowska Dominika

tel. 56 621 58 89, kom.: 883 359 308

e-mail: d.kosiewicz@kujawsko-pomorskie.pl