Sport

Przypominamy o terminach składania wniosków na nagrody sportowe

Terminy składania wniosków na nagrody:

 

  1. dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medalistów  Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów – do 5 listopada 2016 roku
  2. dla złotych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – do 10 października 2016 roku
  3. dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki wymienione w §1 ust. 1 pkt 1 lit. b,c,d Szczegółowych zasady określających tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – do 5 listopada 2016 roku;
  4. dla innych osób wyróżniających się w działalności sportowej – do 5 listopada 2016 roku.

 

Wnioski które wpłyną po w/w terminach nie będą rozpatrywane. Przy weryfikacji wniosków pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego lub dzień złożenia wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącym się na parterze Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Wniosków o nagrody sportowe nie należy składać w jednej kopercie z wnioskami na pożytek publiczny, stypendia sportowe oraz sprawozdaniami z tych zadań.