Sport

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 4/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2135/20  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Organizacja Dużych Imprez Sportowych.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) oraz skanu wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną i dołączeniu go do Generatora Ofert WITKAC

 

w terminie do 18 stycznia 2021 r. do godz. 15:30

 

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data złożenia skany w Generatorze Ofert WITKAC

 

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Michał Rutkowski – tel. kom. 883 353 688