Sport

""

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 31/2024 – „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 8/447/24  z dnia 2 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkursu ofert nr 31/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Wszelkich informacji udziela:

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl