Sport

""

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 27/2024 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 6/295/24 z dnia 19.06.2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkursu ofert nr 27/2024 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej

 

Wszelkich informacji udziela

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl