Sport

""

Nabór ofert – promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór ofert dotyczących promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez kluby sportowe występujące w najwyższej klasie rozgrywek drużynowych w Polsce

 

Oferta, o której mowa powyżej, musi zawierać:

  1. wykaz elementów obejmujących promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas meczów „domowych” oraz wyjazdowych;
  2. informacja o możliwości transmisji meczów w mediach wraz z wyszczególnieniem źródeł np. TVP Sport, Polsat Sport, itp.;
  3. opcjonalnie: raport wartości medialnej;
  4. inne elementy mające wpływ na ocenę wartości oferty;
  5. aktualny terminarz rozgrywek (z uwzględnieniem wyłączenie meczów rozgrywanych przez oferenta) wraz z okresem realizacji;
  6. wycenę świadczonych usług;
  7. aktualne zaświadczenie o braku zadłużenia w Urzędzie Skarbowym i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące);
  8. zaświadczenie/oświadczenie o braku zajęć komorniczych;

 

WAŻNE:

1) podany okres realizacji oferty jest wiążący i w całości obejmował będzie okres rozliczeniowy.

2) oferta powinna zostać przygotowana w taki sposób, aby istniała możliwość przedłużenia/aktualizację jej na sezon 2024/2025 i zakresem obejmowała druga połowę 2024 roku,

 

W razie konieczności z wybranymi oferentami może zostać przeprowadzona negocjacja cenowa dotycząca proponowanych usług.

 

Do składania ofert zaproszone są kluby i stowarzyszenia sportowe, których drużyny reprezentują Województwo Kujawsko-Pomorskie w najwyższej klasie rozgrywek ligowych w Polsce.

 

Oferty wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

Wszelkie informacje udzielane się pod nr tel.: 664 77 55 58 lub 571 29 30 30

 

Termin składania ofert: do 8 luty 2024 r.