Mała infrastruktura sportowa

Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w dniu 22 czerwca br. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 23 zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na powstaniu małej, dostępnej dla każdego i skierowanej do społeczności lokalnej infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

Poniżej znajdują się uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiotowej sprawie wraz z wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2020.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej trwają prace nad sporządzeniem odpowiednich umów dotacyjnych, a o wszelkich działaniach Departament Sportu i Turystki informował będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (za adres przyjmując e-mail z którego wysłano wniosek o dofinansowanie).

 

W razie pytań prosimy o kontakt  p. Arturem Cyrankowskim pod nr tel. 664-77-55-58 lub e-mail: a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl