Sport

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w uchwale sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Termin konsultacji:

konsultacje trwają do 04 grudnia 2020 r.

 

Formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej (formularz w załączeniu) przesyłanej drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

Projekt dokumentu:

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/aktualnosci/2020/Uchwala_Nr__45_1930_20_Zarzadu_Wojewodztwa_Kujawsko-Pomorskiego_z_dnia_18_11_20_r__w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji.pdf

(projekt dokumentu PDF)

 

Komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Sportu i Kultury Fizycznej w Departamencie Sportu i Turystyki

Informacji szczegółowych udziela p. Artur Cyrankowski – 664 77 55 58

 

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/aktualne-konsultacje-spoleczne,335,l1.html