Sport

Konsultacje społeczne dotyczące trybu finansowania sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim

przedmiot konsultacji:

Konsultacje dotyczące projektu uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

termin konsultacji:

konsultacje trwają do 20 czerwca 2018 r.

formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej przesyłanej drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, składanych bezpośrednio w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

(formularz konsultacji)

adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

projekt dokumentu

 

komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji:

wydział sportu i kultury fizycznej w departamencie sportu i turystyki

Informacji szczegółowych udziela p. Artur Cyrankowski – 664 77 55 58