Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2023

Uchwałą Nr 20/886/23 z dnia 17 maja 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2023 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Wszelkich informacji udziela:

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek
tel. 56 62 12 528
e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl