Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 28/2022

Uchwałą nr 25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”