Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 22/2021

Uchwałą Nr 24/998/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Wszelkich informacji udziela

Pani  Kosiewicz-Wawrzonkowska Dominika

tel. 883 359 308

e-mail: d.kosiewicz@kujawsko-pomorskie.pl