Konkursy

""

Organizacja wydarzeń sportowych – otwarty konkurs ofert nr 21/2024

Uchwałą Nr 2/41/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 21/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Organizacja wydarzeń sportowych” (załącznik poniżej).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie ofert w formie elektronicznej, za pomocą Generatora ofert w terminie do 5 lutego 2024 r. do godz. 23:59:59.

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w regulaminie konkursu nr 21/2024 (załącznik poniżej)

 

 

Informacji udzielą pracownicy Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej:

Pan Piotr Binkowski

kom.: 883 353 688

e-mail: p.binkowski@kujawsko-pomorskie.pl

Pan Artur Cyrankowski

kom: 664 775 558

e-mail: a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl