Konkursy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 4/140/21 z dnia 3 lutego 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 4/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Michał Rutkowski – 883 353 688