Konkursy

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 11/415/20 z dnia 25 marca 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

 

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Agnieszka Huzakowska – tel. 56 62 125 28