Konkursy

Obrazek dekoracyjny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 28/2023

Uchwałą Nr 39/2100/23 z dnia 27 września 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 28/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Wszelkich informacji udziela:

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek
tel. 56 62 12 528
e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl