Konkursy

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 27/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1385/21 z dnia 18 sierpnia2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 27/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Cyrankowski Artur
Kom. 664 775 558
a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl