Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2022

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

 

Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Informacji udziela Pani:

Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska
Kom. 883 359 308
d.kosiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

 

Oraz Pan:

Michał Rutkowski
Kom. 883 353 688
m.rutkowski@kujawsko-pomorskie.pl