Sport

Komunikat

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłasza nabór ofert na zadanie „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport”.

 

Do składania ofert zaproszone są kluby i stowarzyszenia sportowe, których drużyny reprezentują Województwo Kujawsko-Pomorskie w najwyższej klasie rozgrywek ligowych w  Polsce, w dyscyplinach olimpijskich.

 

Do oferty promocyjnej należy dołączyć aktualne zaświadczenie o braku zadłużenia w Urzędzie Skarbowym i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące) oraz zaświadczenie o braku zajęć komorniczych.  Oferty bez ww. dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Oferty wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

 

Termin składania ofert: do 11 lutego 2022 r.