Sport

Informacja dotycząca projektu „Promocja Marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” – RPKP.05.05.00-04-004/13

Zakończył się projekt realizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Promocja marki Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport”  (2013 r.) Projekt miał na celu promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe  w naszym regionie.

 

Promocja województwa poprzez imprezy o zasięgu europejskim i światowym realizowana była między innymi przez: Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej podczas Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego: Klub Unibax SA podczas Speedway Grand Prix of Poland: TKK Pacific podczas wyścigów UCI w kolarstwie szosowym.

 

Województwo promowane było również przez kluby sportowe z regionu w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn (Energa Toruń, Anwil Włocławek), siatkówce kobiet i mężczyzn (Pałac Bydgoszcz, Delecta Bydgoszcz), wioślarstwie (AZS UMK Toruń, RTW Bydgostia) a także podczas imprez sportowych o ogólnopolskim zasięgu jak Półmaraton Świętych Mikołajów (organizowany przez Stowarzyszenie Maraton Toruński), Triatlon w Górznie (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy i Miasta Górzno) czy Plaża Gotyku ( ASZ UKM Toruń).

 

W trakcie imprez objętych projektem prowadzono kampanie promocyjne, podczas których wykorzystano materiały promocji wizualnej w postaci banerów,  telebimów, roll-upów, afiszy, plakatów, zaproszeń, biletów oraz innych form, takich  jak „Kujawsko-Pomorski magazyn sportowy” produkowany i emitowany przez Telewizję Polską SA oddział w Bydgoszczy i „Muzyka i sport” program emitowany przez Rozgłośnię Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

 

Adresatami działań promocyjnych byli kibice sportowi, zawodnicy i trenerzy uczestniczący bezpośrednio w wydarzeniach sportowych jak i zainteresowani tą tematyką telewidzowie telewizji regionalnej i radiosłuchacze.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 000 000,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 700 000,00 zł. oraz 300 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Projekt wpisuje się w strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów.