Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

9 posiedzenie Rady Modernizacji

9 Spotkanie Rady Modernizacji
9 Spotkanie Rady Modernizacji

W środę 17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 9 posiedzenie Rady Modernizacji, które było okazją do podsumowania dotychczasowych prac i spotkań przypadających na kończącą się właśnie kadencję Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pan Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawił bieżącą informację o pracach w zakresie rozwoju regionalnego. Wystąpienie koncentrowało się w dużej mierze na omówieniu stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także wyjaśnianiu wątpliwości związanych ze sprawnością wydatkowania środków europejskich, także w kontekście krajowym.

 

Podsumowania 3 lat funkcjonowania Rady Modernizacji dokonała pani Wiesława Gierańczyk, przewodnicząca Rady, przypominając tematy jakie były poruszane w tracie wcześniejszych posiedzeń.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzenie zakończyło się dyskusją. Spotkanie było okazją także do przeanalizowania roli, zadań Rady Modernizacji oraz jej celów i planów na przyszłość.

 

 

9 Spotkanie Rady Modernizacji9 Spotkanie Rady Modernizacji9 Spotkanie Rady Modernizacji

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.