Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji polegającego na aktualizacji bądź przygotowaniu programu rewitalizacji

Konferencja podsumowująca, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

W dniu 4 września 2018 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na aktualizację bądź przygotowane programu rewitalizacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z województwa podlaskiego i mazowieckiego oraz ekspert zewnętrzny.

 

Pierwsza część konferencji składała się z uroczystego przywitania gości przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz prelekcji Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Agnieszki Lisek-Charkiewicz podsumowującej realizację projektu na dotację dla gmin na aktualizację lub przygotowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

W późniejszej części konferencji swoje prelekcje wygłosili:

 

Konkurs dotacji gmin na aktualizację lub przygotowanie programu rewitalizacji składał się z dwóch edycji konkursu. I edycja konkursu została ogłoszona w dniu 29 stycznia 2016 r. natomiast II edycja konkursu w dniu 17 października 2016 r. Konkurs miał na celu udzielenie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Wsparcie to pozwoliło gminom na uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

 

Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji stanowią podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dostępna alokacja w ramach konkursu wynosiła 4 909 536,61 zł. Maksymalne dofinansowanie o jakie mogła ubiegać się gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska to 200 000,00 zł, z czego maksymalny poziom dofinansowania stanowiło 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym dotacjobiorca zobowiązany był do poniesienia min. 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu stanowiący wkład własny.

 

W wyniku rozstrzygnięcia I i II edycji konkursu zostało podpisanych 101 umów z gminami na łączną kwotę dofinansowania 3 399 296,05 zł.

 

Konferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowująca


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc