Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DWIE EDYCJE KONKURSU DOTACJI NA AKTUALIZACJE BĄDŹ PRZYGOTOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

Miejsce oraz termin konferencji:

04.09.2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00

hotel Filmar ul. Grudziądzka 45 w Toruniu.

sala konferencyjna Kujawska (lokalizacja: parter, na wprost od głównego wejścia do hotelu)

 

Cel konferencji:

Podsumowanie projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Poruszenie tematyki związanej z dobrymi praktykami w „Modelowej Rewitalizacji” oraz wnioski z wdrożenia ustawy o rewitalizacji.

 

Liczba uczestników

Zapraszamy wszystkie gminy, które otrzymały dotacje na aktualizacje lub przygotowanie programu rewitalizacji do udziału w konferencji podsumowującej do zgłaszania po jednym przedstawicielu gminy.

 

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania

Gminy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 27 lipca 2018 r. na adres e-mail podany w formularzu.

W najbliższym czasie zostanie również przedstawiony szczegółowy program spotkania.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (.docx)

Agenda konferencji