Projekty unijne

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku”

W związku z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku” informujemy, że Partnerzy projektu, którzy zobowiązani są do wyboru wykonawcy na zasadzie konkurencyjności (tj. przy szacunkowej wartości  netto zadania powyżej 50 000 zł) od dnia 4 lipca 2023 r., muszą publikować  ogłoszenie w sprawie wyłonienia wykonawcy na prowadzenie prac.

 

Ogłoszenia należy publikować na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Do opublikowania ogłoszenia należy podać numer wezwania: RPKP.04.04.00-IZ.00-04-23R/23