Projekty unijne

Złożenie wniosku o dofinansowanie do projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku”

Szanowni Państwo, Partnerzy Projektu! 4 lipca 2023 r. Lider Projektu otrzymał wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie. Od tego dnia Partnerzy Projektu udzielając zamówień muszą publikować zapytania tylko i wyłącznie na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Natomiast w dniu  17 lipca 2023 r. został złożony do IZ RPO wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku”. Od tego dnia mogą być kończone prace przy zabytkach oraz następować ich odbiory.

 

Ważne terminy końcowe dla rozliczeń prac wykonanych w roku 2023:

  • 31.10.2023 r. – ostateczna data zakończenia prac,
  • 15.11.2023 r. – ostateczna data  złożenia wniosku o płatność wraz z załącznikami do Dep. Kultury i DN,
  • 15.11.2023 r. – ostateczna data przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania w departamencie właściwym ds. inwestycji,
  • 31.12.2023 r. – ostateczna data złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00,  drogą e-mailową lub osobiście.

Opiekunowie zadań:

 

Ponadto podajemy dane kontaktowe do departamentu właściwego ds. inwestycji:

 

Departamencie Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

(pok. 415, III piętro)

 

W załączeniu tabela z podziałem zadań pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się poszczególnymi zadaniami wraz z numerami umów.