Dziedzictwo wieków

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w trzynastej edycji konkursu „Dziedzictwo Wieków”.

Medal Hereditas Saeculorum - Województwo Kujawsko-Pomorskie Dziedzictwo Wieków

Celem Konkursu jest

  • wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego, cechujących się wysoką jakością oraz szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie ich kulturowej wartości,
  • promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku,
  • uhonorowanie autorów szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków.

 

Medal Hereditas Saeculorum będący nagrodą w Konkursie ma promować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie wyróżniając zarządców zabytków i wykonawców prac (kategoria I), a także osoby i instytucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie (kategoria II).

 

Wnioski w kategorii I mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje działające na polu ochrony i opieki nad zabytkami, służby konserwatorskie oraz muzea.

 

Wnioski w kategorii II, mogą składać osoby fizyczne, instytucje lub organizacje oraz Marszałek Województwa z własnej inicjatywy.

 

Termin składania zgłoszeń, zgodnie z regulaminem przypada na dzień 30 kwietnia 2024 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Medal „Hereditas Saeculorum”.

 

Uroczystość wręczenia medali laureatom jest przewidziana w ramach wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2024.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia są dostępne na stronie: www.kujawsko-pomorskie w zakładce Kultura / Dziedzictwo wieków.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z:

Panią Marzenną Kończak m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (56) 62-15-826
lub Panią Moniką Butowską m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (56) 62-15-828.

Regulamin konkursu tutaj.
Wniosek zgłoszeniowy tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą.
Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.