Dziedzictwo wieków

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki zaprasza do składania zgłoszeń uczestnictwa w dwunastej edycji konkursu „Dziedzictwo Wieków”.

Medal Hereditas Saeculorum - Województwo Kujawsko-Pomorskie Dziedzictwo Wieków

Celem Konkursu jest

 • wyróżnienie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego, cechujących się wysoką jakością oraz szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie ich kulturowej wartości,
 • promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku,
 • uhonorowanie autorów szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków.

Medal Hereditas Saeculorum będący nagrodą w Konkursie ma promować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia konserwatorskie i restauratorskie wyróżniając zarządców zabytków i wykonawców prac (kategoria I), a także osoby i instytucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie (kategoria II).

Wnioski w kategorii I mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje działające na polu ochrony i opieki nad zabytkami, służby konserwatorskie oraz muzea.

Wnioski w kategorii II, mogą składać osoby fizyczne, instytucje lub organizacje oraz Marszałek Województwa z własnej inicjatywy.

Termin składania zgłoszeń, zgodnie z regulaminem przypada na dzień 28 kwietnia 2023 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Medal „Hereditas Saeculorum”.

Uroczystość wręczenia medali laureatom jest przewidziana podczas wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2023.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia są dostępne na stronie: kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Kultura / Dziedzictwo wieków.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z:

Panią Marzenną Kończak m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (56) 62-15-826
lub Panią Moniką Butowską m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. (56) 62-15-828.

Regulamin konkursu tutaj.
Wniosek zgłoszeniowy tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą.
Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.


Kapituła przyznająca nagrody w konkursie „Dziedzictwo Wieków” 28 lipca 2023 r. podjęła ostateczną decyzję odnośnie nagrodzonych:

w kategorii I – za „prace konserwatorskie i restauratorskie”:

 1. Prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza w kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Kozielcu.

medal otrzymują:

 • Bartosz Wojtaszek, Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach, gm. Dobrcz
 • Pani Hanna Belczyk – wykonawca prac konserwatorskich
 1. Spichlerze nr 33 i 35 w Grudziądzu – obecnie Muzeum Handlu Wiślanego.

medal otrzymują:

 • Pan Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza
 • Pan Michał Bryłka firma 3JM – wykonawca
 • Pani Małgorzata Gałązka-Nikonov – kierownik prac konserwatorskich
 1. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy blendach i fryzach prezbiterium oraz zakrystii kościoła (maswerki) p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu.

medal otrzymują:

 • Prałat Wojciech Niedźwiecki – Proboszcz Parafii
 • Pani Katarzyna Polak – wykonawca

w kategorii II – za „szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków” medal otrzymują:

 1. Wojciech Buller
 2. dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK
 3. Robert Grochowski