Projekty unijne

„Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko- pomorskiego w 2022 roku” – kolejny projekt za nami!

Dziedzictwo materialne województwa, umiejscowione w określonym kontekście kulturowym, tworzy niepowtarzalny, specyficzny dla regionu, krajobraz kulturowy. Poza obiektami o charakterze symbolicznym dla miejscowości (jak „Mysia Wieża” w Kruszwicy, Ratusze w Toruniu i Chełmnie, Kościoły katedralne w Bydgoszczy i Toruniu) – znajdują się tu zabytki o wartości ponadregionalnej, mające znaczenie dla budowy marki województwa. Są to przede wszystkim obiekty i zespoły, uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii: osada pradziejowa w Biskupinie, Zespół Staromiejski w Toruniu, Zespół Staromiejski w Chełmnie, Zespół Klasztorny w Strzelnie, Zespół Tężni i Warzelni Soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym w Ciechocinku, Kościół Katedralny we Włocławku oraz Spichlerze w Grudziądzu.
Czytaj dalej

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku”

W związku z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku” informujemy, że Partnerzy projektu, którzy zobowiązani są do wyboru wykonawcy na zasadzie konkurencyjności (tj. przy szacunkowej wartości  netto zadania powyżej 50 000 zł) od dnia 4 lipca 2023 r., muszą publikować  ogłoszenie w sprawie wyłonienia wykonawcy na prowadzenie prac.
Czytaj dalej

Podjęcie uchwały przyznającej dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok

29 maja 2023 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LVII/784/23 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2022 r.
Czytaj dalej

Podjęcie uchwały przyznającej dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok

27 marca 2023 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LIV/741/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2022 r.
Czytaj dalej

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2023 – nabór wniosków

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku ze zm. – zasady do pobrania poniżej.
Czytaj dalej

UCHWAŁA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU „WSPARCIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2022 ROKU”

W dniu 28 września 2022 roku uchwałą Nr 38/1498/22 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku” - nr projektu RPKP.04.04.00-04-0001/22.
Czytaj dalej