Projekty unijne

Podjęcie uchwały przyznającej dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok

29 maja 2023 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LVII/784/23 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2022 r.

 

 

Opiekunami zadań są:

 

Zadania nr od 1-175 będą realizowane ze środków unijnych natomiast zadania od nr 176 – 208 będą realizowane ze środków wojewódzkich.

 

Poniżej do pobrania jest lista wszystkich partnerów projektu wraz z podaniem kwot dotacji oraz z podziałem na opiekunów. 

 

Załączniki do pobrania:

Wykaz dotacji z podziałem na opiekunów.