Projekty unijne

Podjęcie uchwały przyznającej dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok

27 marca 2023 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr LIV/741/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2022 r.

 

UCHWAŁA NR LIV/741/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2022 r. | BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

Opiekunami zadań są:

Zadania nr od 1-177 oraz 195 będą realizowane ze środków unijnych natomiast zadania od nr 178 – 211 wyłączając zadanie 195 będą realizowane ze środków wojewódzkich.

Poniżej do pobrania jest lista wszystkich partnerów projektu wraz z podaniem kwot dotacji oraz z podziałem na opiekunów. 

Załączniki do pobrania:

Wykaz dotacji z podziałem na opiekunów.