Projekty unijne

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku

Jednostka Realizująca Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku” informuje, że od dnia 23 sierpnia 2017 roku obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią i stosowanie zapisów.

 

Wytyczne można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju pod linkiem:

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/