Projekty unijne

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku.”

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku” został w 2017 roku zakończony pod względem rzeczowym. Trwają ostatnie rozliczenia Jednostki Realizującej Projekt z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wsparcie otrzymało 159 podmiotów na terenie całego województwa.

 

Wartość przeprowadzonych w ramach projektu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wyniosła 8 663 796,88 zł, z czego wysokość dofinansowania zarówno z UE jak i z budżetu województwa wyniosła 6 043 657,91 zł.

 

Łączna wartość kwalifikowana projektu wyniosła 8 833 246,69 613,83 zł.

W tym:

  • środki Unii Europejskiej: 6 102 337,54 zł
  • środki budżetu województwa: 110 770,18 zł
  • środki prywatne (w tym wkład własny partnerów) 2 591 567,55 zł