Projekty unijne

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku.

W dniu 26 października 2016 r. podjęto uchwałę nr 42/1665/16 o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku”

 

W związku z powyższym dokumentację rozliczeniową wraz z Wnioskiem o Płatność i pismem przewodnim należy składać w kancelarii podawczej znajdującej się w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na Placu Teatralnym 2
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Z dopiskiem: ZABYTKI 2016

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00 lub drogą elektroniczną.

Marcin Graczyk dla zadań wg numeru z Uchwały 1-43
Tel. 883 353 675
m.graczyk@kujawsko-pomorskie.pl

Krzysztof Jeliński dla zadań wg numeru z Uchwały 44-86
Tel. 883 326 607
k.jelinski@kujawsko-pomorskie.pl

Małgorzata Borgula dla zadań wg numeru z Uchwały 87-128
Tel. 795 572 063
m.borgula@kujawsko-pomorskie.pl

Angelina Grzywińska dla zadań wg numeru z Uchwały 129-150
Tel. 56 6218 755
a.grzywinska@kujawsko-pomorskie.pl

 

JEDNOCZEŚNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
NALEŻY DOKONAĆ SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI PRZEZ DEPARTAMENT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.

Zuzanna Śliwecka  tel. 666 383 842 dla zadań wg numeru uchwały od 1 do 75 

Grażyna Łączyńska   tel. 797 304 102 zadań wg numeru uchwały od 76  do 150

 

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej,  ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 409.

Proszę o uprzedni  kontakt  telefoniczny z powyższymi osobami w celu ustalenia terminu sprawdzenia dokumentacji.

 

Wykaz dotacji wraz z numerami zadań.

 

 

Promocja projektu:

 

W ramach promocji projektu przewidziano zorganizowanie 4 koncertów organowych, koncert chóru oraz koncert muzyki klasycznej. Wszelkie informacje na temat miejsc, dat i godzin organizacji koncertu będą sukcesywnie podawane na stronie głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Aktualnościach.