Projekty unijne

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku

W dniu 23 marca 2016 r. podjęto uchwałę nr 12/379/16 o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku

 

W związku z powyższym dokumentację rozliczeniową wraz z Wnioskiem o Płatność i pismem przewodnim należy składać w kancelarii podawczej znajdującej się w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na Placu Teatralnym 2
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Z dopiskiem: ZABYTKI 2015

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00 lub drogą elektroniczną.

 

Małgorzata Borgula dla zadań wg numeru z Uchwały 1-39
Tel. 795 572 063
m.borgula@kujawsko-pomorskie.pl

Marcin Graczyk dla zadań wg numeru z Uchwały 40-80
Tel. 883 353 675
m.graczyk@kujawsko-pomorskie.pl

Krzysztof Jeliński dla zadań wg numeru z Uchwały 81-124
Tel. 883 326 607
k.jelinski@kujawsko-pomorskie.pl

 

JEDNOCZEŚNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NALEŻY DOKONAĆ SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI PRZEZ DEPARTAMENT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.

Zuzanna Śliwecka  tel. 666 383 843 dla zadań wg numeru uchwały od 1 do 62 

Grażyna Łączyńska   tel. 797 304 102 zadań wg numeru uchwały od 63  do 124

 

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej,  ul. M. Skłodowskiej –Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 32.

Proszę o uprzedni  kontakt  telefoniczny z powyższymi osobami w celu ustalenia terminu sprawdzenia dokumentacji.

 

 


 

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa-kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku” został w 2016 roku rzeczowy zrealizowany i trwają ostatnie rozliczenia Jednostki Realizującej Projekt z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu wsparcie otrzymały 123 podmioty na terenie całe go województwa.

 

Wartość przeprowadzonych w ramach projektu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wyniosła 5 840 300,40 zł, z czego wysokość dofinansowania zarówno z UE jak i z budżetu województwa wyniosła 4 087 210,29 zł.

 

Łączna wartość kwalifikowana projektu wyniosła 5 956 613,83 zł.

W tym:

  • środki Unii Europejskiej: 4 128 672,77 zł
  • środki budżetu województwa: 74 850,95 zł
  • środki prywatne (w tym wkład własny partnerów) 1 753 090,11 zł

 

Przy każdym projekcie objętym wsparciem w ramach promocji projektu została umieszczona tablica informacyjna.