Projekty unijne

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”

24 maja  2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXXII/475/21 zmieniająca uchwałę nr XXX/432/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r.

 

 

Lider Projektu 28 czerwca 2021 r. otrzymał wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”, od tego dnia Partnerzy Projektu udzielając zamówień muszą publikować zapytania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Nr wezwania: RPKP.04.04.00-IZ.00-04-98P/21

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową.

 

Opiekunowie zadań:

 Katarzyna Sulińska dla zadań wg numeru z Uchwały 1-29

Tel. 883 353 675

k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marta Zielińska dla zadań wg numeru z Uchwały 30-61

Tel. 573 237 695

marta.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marzenna Kończak dla zadań wg numeru z Uchwały 62-106

Tel. 56/ 62 15 826

m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl

 

Angelina Grzywińska dla zadań wg numeru z Uchwały 107-150

Tel. 56/ 62 18 755

a.grzywińska@kujawsko-pomorskie.pl