Projekty unijne

Informacja

W związku z oceną wniosku o dofinansowanie dla projektu:  „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej należy złożyć aktualne Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz Oświadczenia o dostępie do środków w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2020 r.
Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową.

 

Opiekunowie zadań:

Paulina Karpik dla zadań wg numeru z Uchwały 1-43

Tel. 795 572 063

paulina.karpik@kujawsko-pomorskie.pl

 

Angelina Grzywińska dla zadań wg numeru z Uchwały 44-85

Tel. 56/ 62 18 755

a.grzywińska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marzenna Kończak dla zadań wg numeru z Uchwały 86-108

Tel. 56/ 62 15 826

m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl

 

Katarzyna Sulińska dla zadań wg numeru z Uchwały 109-153

Tel. 883 353 675

k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl