Projekty unijne

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”

22 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXIII/328/20 zmieniająca uchwałę nr XVIII/300/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r.

 

Treść uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym wysokości dotacji znajdą państwo pod linkiem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-xxiii32820-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-22-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowl/

 

Lider Projektu 27 lipca 2020 r. złożył  do IZ RPO wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku”, od tego dnia Partnerzy Projektu udzielając zamówień muszą publikować zapytania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową.

 

Opiekunowie zadań:

Paulina Karpik dla zadań wg numeru z Uchwały 1-43

Tel. 795 572 063

paulina.karpik@kujawsko-pomorskie.pl

 

Angelina Grzywińska dla zadań wg numeru z Uchwały 44-85

Tel. 56/ 62 18 755

a.grzywińska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marzenna Kończak dla zadań wg numeru z Uchwały 86-108

Tel. 56/ 62 15 826

m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl

 

Katarzyna Sulińska dla zadań wg numeru z Uchwały 109-153

Tel. 883 353 675

k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl