Projekty unijne

Garść faktów na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku” – aktualizacja

Przedstawiamy Państwu w pigułce najważniejsze dotychczasowe informacje na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”.

 

24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr VIII/133/19 zmieniająca uchwałę nr V/100/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r.

 

Treść uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym wysokości dotacji znajdą państwo pod linkiem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-viii13319-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-24-czerwca-2019-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowl/.

 

Następnie w dniu 25.07.2019 r. został złożony do IZ RPO wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”.

 

Projekt obejmuje 167 zadań realizowanych w obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczy w nim 151 partnerów, z których 150 to kościelne osoby prawne (parafie, klasztory, diecezje, zakon), a jedna do fundacja.

 

6 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 47/2147/19 dotyczącą dofinansowania realizacji projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku” (treść uchwały znajduje się pod linkiem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-47214719-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-6-grudnia-2019-r-w-sprawie-dofinansowania-na-realizacje-projektu-wlasnego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa/)

 

Całkowite nakłady na Projekt wyniosły 27.494.904,04 zł i obejmują:

  • sumę dotacji udzielonych partnerom tj. kwotę 18.630.702,23 zł, w tym:

         a) dotacja z RPO WKP (EFRR i budżet państwa) w kwocie 18.364.549,40;

         b) dotacja z budżetu województwa w kwocie 266.152,83;

         c) wkład własny partnerów wynoszący 7.984.586,65 zł;

  • koszt zakupu usługi przygotowania studium wykonalności w kwocie 27.060,00 zł brutto. Koszt ten zostanie poniesiony bezpośrednio przez Lidera, który nie odzyskuje podatku VAT;
  • koszty zarządzania projektem obliczone stawką ryczałtową w wysokości 3,2% od wszystkich kosztów bezpośrednich w łączne kwocie 852.555,16 zł.

 

Projekt został zakończony w czerwcu 2020 r. pod względem rzeczowym. Trwają ostatnie rozliczenia Jednostki Realizującej Projekt z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych działaniach podejmowanych w związku z projektem  „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku”.