Projekty unijne

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 40/1970/18 dotyczącą przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”.

 

 

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 40/1970/18 dotyczącą przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”.

 

Dotacje obejmują 178 zadań dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonywane w 2018 roku są przy 112 obiektach nieruchomych oraz 66 obiektach ruchomych.

 

Link do uchwały z 25 czerwca 2018 r. przyznającej 177 dotacji z UE:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-xlvii76918-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-25-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowl-2/

 

Link do uchwały z 25 czerwca 2018 r. przyznającej dotację z UE dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-xlvii76918-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-25-czerwca-2018-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowl/