Projekty unijne

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”

W dniu 2 września 2021 roku uchwałą Nr 34/1488/21 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” – nr projektu RPKP.04.04.00-04-0001/21.

 

 

Ważne terminy końcowe dla rozliczeń prac wykonanych w roku 2021:

  • 31.10.2021 r. – data zakończenia prac,
  • 15.11.2021 r. – data  złożenia wniosku o płatność wraz z załącznikami do Dep. Kultury i DN,
  • 15.11.2021 r. – data przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania w departamencie właściwym ds. inwestycji,
  • 31.12.2021 r. – data złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

 

W związku z powyższym Partnerzy projektu mogą składać wnioski o płatność zgodnie z załączonymi niżej drukami dokumentów rozliczeniowych do Dep. Kultury i DN tj.:

  1. protokół odbioru prac,
  2. opis do faktury/rachunku,
  3. wniosek o płatność,
  4. upoważnienie do wprowadzania danych do systemu SL2014,
  5. oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
  6. sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową:

 

pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego (w zakresie rozliczeń finansowych):

 

 Katarzyna Sulińska dla zadań wg numeru z Uchwały 1-29

Tel. 883 353 675

k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marta Zielińska dla zadań wg numeru z Uchwały 30-61

Tel. 573 237 695

marta.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Marzenna Kończak dla zadań wg numeru z Uchwały 62-106

Tel. 56/ 62 15 826

m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl

 

Angelina Grzywińska dla zadań wg numeru z Uchwały 107-150

Tel. 56/ 62 18 755

a.grzywińska@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

pracownicy departamentu ds. inwestycji (w zakresie dokumentacji technicznej):

 

Śliwecka Zuzanna dla zadań wg numeru z Uchwały 1-75

Tel. 56 62 12 557
z.sliwecka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Łączyńska Grażyna dla zadań wg numeru z Uchwały 76-150

Kom. 797 304 102
g.laczynska@kujawsko-pomorskie.pl