Projekty unijne

Garść faktów na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” – aktualizacja

Przedstawiamy Państwu w pigułce najważniejsze dotychczasowe informacje na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”.

Logotypy 

 

Przedstawiamy Państwu w pigułce najważniejsze dotychczasowe informacje na temat projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”.

 

24 maja 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXXII/475/21 zmieniająca uchwałę nr XXX/432/21 z 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2020 r.

 

Treść uchwały wraz z załącznikiem dotyczącym wysokości dotacji znajdą państwo pod linkiem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-xxxii47521-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-24-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane/

 

Następnie w dniu 02.07.2021 r. został złożony do IZ RPO wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”.

 

Projekt obejmuje 150 zadań realizowanych w obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczy w nim 136 partnerów, z których 135 to kościelne osoby prawne (parafie, klasztory, diecezje, zakon), a jedna do fundacja.

 

2 września 2021 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr 34/1488/21 dotyczącą dofinansowania realizacji projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku” (treść uchwały znajduję się pod linkiem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-34148821-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-2-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przyznania-dofinansowania-na-realizacje-projektu-wlasnego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego/)

 

 

Całkowite nakłady na Projekt wynoszą 13 969 138,59 zł  i obejmują:

  • sumę dotacji udzielonych partnerom tj. kwotę 9 457 540,38  zł, w tym:
  1. a) dotacja z RPO WKP (EFRR i budżet państwa) w kwocie 9 322 432,69 zł;
  2. b) dotacja z budżetu województwa w kwocie 135 107,69 zł;
  3. c) wkład własny partnerów wynoszący 4 053 231,63 zł;
  • koszt zakupu usługi przygotowania studium wykonalności w kwocie 25 215,00 zł brutto. Koszt ten zostanie poniesiony bezpośrednio przez Lidera, który nie odzyskuje podatku VAT;
  • koszty zarządzania projektem obliczone stawką ryczałtową w wysokości 3,2% od wszystkich kosztów bezpośrednich w łączne kwocie 433 151,58 zł.

 

Projekt został zakończony w maju 2022 r. pod względem rzeczowym. Trwają ostatnie rozliczenia Jednostki Realizującej Projekt z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych działaniach podejmowanych w związku z projektem  „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”.