Kultura

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W ROKU 2015

W dniu 30 marca 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr V/106/15 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Od pozycji 1 do 133 w wykazie dotacji znajdują się podmioty, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych i województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostałe podmioty otrzymają dofinansowanie tylko ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wszelkich informacji dla poszczególnych Wnioskodawców udzielają:

O kontakt telefoniczny prosimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00. Możliwy jest także kontakt drogą elektroniczną o dowolnej porze.

 

Do Wnioskodawców zostały wysłane pisma z informacją o przyznanej dotacji i tym jakie dokumenty mają być dostarczone. Poniżej wzory wysłanych pism:

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania dla Wnioskodawców decydujących się na przyjęcie dotacji:

W przypadku przyjęcia dotacji, należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2) dostarczyć potwierdzenie przyjęcia dotacji oraz dokumenty wymienione w przesłanych pismach do poszczególnych Wnioskodawców. Niedopełnienie powyższego wymogu będzie uznane za rezygnację z przyznanej dotacji.

 

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń