Kultura

„Muzyczne Barwy Regionu Chopina” w Monachium

„Muzyczne Barwy Regionu Chopina” w Monachium

Recital Pawła Wakarecego, który odbył się 5 marca 2015 r. w Pałacu Nymphenburg w Monachium, rozpoczął tegoroczny cykl koncertów pn. „Muzyczne Barwy Regionu Chopina”. W ramach cyklu organizowane są koncerty w miejscowościach związanych z Fryderykiem Chopinem. Poza Monachium będzie to Paryż, Edynburg i Londyn.

 

W Monachium koncertowi patronowała Konsul Generalna RP – Pani Justyna Lewańska, z którą Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Jerzy Janczarski spotkali się w konsulacie, gdzie m.in. omawiali możliwość podjęcia współpracy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bawarią oraz różne aspekty  promocji Województwa w tym landzie.

 

Przedstawiciele Województwa wraz z Panią Konsul oraz Pawłem Wakarecym złożyli kwiaty pod pomnikiem kompozytora. Pomnik ten, umiejscowiony w monachijskim Parku Poetów – niedaleko Bawarskiej Kancelarii Państwa. Został odsłonięty w Roku Chopinowskim.

 

Koncert p. Pawła Wakarecego zakończył się podwójnym bisem. W przerwie recitalu publiczność mogła skosztować toruńskich pierników, sporządzonych wg dawnej receptury. Recitalowi towarzyszył plastyczny tryptyk „Barwy Muzyki. Obrazy malowane Chopinem” autorstwa Mariusza Kałdowskiego. Wśród publiczności monachijskiej rozprowadzono materiały promocyjne: płyty Katarzyny Popowej–Zydroń i Pawła Wakarecego oraz albumy „Musikalische Klangfarben der Chopin-Region”.

Łączące muzykę i malarstwo wydarzenie, promujące Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Region Chopina, organizowane przez Urząd Marszałkowski przy udziale firmy GMA.ART z Torunia oraz Konsula Generalnego RP w Monachium, stało się sukcesem artystycznym i promocyjnym.

Kolejne koncerty tego cyklu, realizowanego w ramach projektu pn. ”Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędą się w marcu w Salle Cortot w Paryżu oraz w kwietniu w Katedrze St. Giles w Edynburgu oraz Westminster Cathedral Hall
w Londynie.