Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy plenarnego posiedzenia K-P WRDS
Uczestnicy plenarnego posiedzenia K-P WRDS

VII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 27 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się VII w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównymi tematami posiedzenia było:

  1. Poparcie Stanowiska WRDS Województwa Świętokrzyskiego w sprawie opracowania nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
  2. Poparcie Stanowiska WRDS Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia kryterium waloryzacji wynagrodzenia (art. 142 ust. 5 pzp) uwzgledniającego realne skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej i zabezpieczające interesy obu stron w umowach zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych;
  3. Poparcie Stanowiska WRDS Województwa Małopolskiego w sprawie usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego;
  4. Informacja Dyrektora WUP o sytuacji na rynku pracy w Województwie Kujawsko-Pomorskim: zawody deficytowe, sytuacja na medycznym i budowlanym rynku pracy;
  5. Informacja Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie: innowacji i transferu wiedzy w kontekście współpracy przedsiębiorców z uczelniami, wydatkowania środków unijnych dla przedsiębiorstw. Zwiększenie współpracy w obszarze gospodarka-nauka. Informacja o konkursach w RPO na innowacje.

 

Uczestnicy plenarnego posiedzenia K-P WRDS Uczestnicy plenarnego posiedzenia K-P WRDS Uczestnicy plenarnego posiedzenia K-P WRDS