Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie K-P WRDS
Członkowie K-P WRDS

VIII plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dnia 19 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbyło się VIII w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Co roku zmienia się Przewodniczący Rady. Są to na przemian reprezentanci strony związkowej, strony pracodawców, a także strony samorządowej oraz rządowej.

 

W 2017 roku upłynęła kadencja dotychczasowego przewodniczącego – prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan – Romana Rogalskiego. Przewodniczenie w Kujawsko – Pomorskiej Radzie Dialogu Społecznego na najbliższy rok objął Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 

Na posiedzeniu podjęta została również uchwała w sprawie zmian składu w zespołach roboczych K-P WRDS.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła sprawozdanie o stanie rozbudowy infrastruktury dróg w województwie.  

 

Dokonano także podsumowania pracy Rady w minionej kadencji.

 

Członkowie K-P WRDS Członkowie K-P WRDS Członkowie K-P WRDS Członkowie K-P WRDS Członkowie K-P WRDS