Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek Nowacki
Członkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek Nowacki

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównym tematem posiedzenia były:

  1. Ramowe założenia programu posiedzeń K-P WRDS;
  2. Wstępna analiza projektu planu finansowego K-P WRDS na 2018 rok;
  3. Sprawy organizacyjne posiedzeń K-P WRDS w 2018 roku;
  4. Sprawy różne.

 

Ustalono:

  1. Stosownie do zapisu Regulaminu Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Biura Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (zwanego dalej Regulaminem), program i harmonogram działania K-P WRDS przyjęty zostanie przez Prezydium K-PWRDS i zatwierdzany przez K-P WRDS w drodze uchwały w terminie do dnia 20 lutego. Podstawą opracowania programu i harmonogramu prac K-PWRDS, będą propozycje zagadnień przedstawione przez każdą z organizacji wchodzących w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową za pośrednictwem Biura – w terminie do dnia 1 lutego każdego roku.
  2. Dokonano wstępnej analizy projektu planu finansowego K-P WRDS na 2018 rok.
  3. Termin kolejnego posiedzenie Prezydium K-P WRDS ustalono na dzień 22 stycznia 2018 r.
  4. Na wniosek Forum Związków Zawodowych poparto konieczność zwołania posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

Członkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie Prezydium K-PWRDS, fot. Jacek Nowacki