Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego obyło się w dniu 19 stycznia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia i Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

 

Tematem posiedzenia było omówienie projektu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którym prace i konsultacje trwały 574 dni.
Nowa ustawa zakłada poszerzenie autonomii uczelni, ich podział na akademickie i zawodowe, możliwość organizowania egzaminów wstępnych, nowy model kształcenia doktorantów. Ustawa ma również zwiększyć rolę statutu i rangę uczelni. W ramach zmian to uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym, będą przypisane uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych oraz to uczelnie, a nie wydziały, będą przedmiotem ewaluacji w przekroju poszczególnych dyscyplin. Po reformie zmianie ulegnie system ewaluacji jednostek naukowych. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w danej dyscyplinie będą zależne od jakości prowadzonych badań naukowych wyrażonej kategorią naukową. Będzie pięć, a nie jak do tej pory cztery kategorie naukowe: A+, A, B, C oraz nowa B+, od której zaczną się uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Kategorie A i A+ dadzą uprawnienia do nadawania habilitacji.

 

Spotkanie to otworzyło cykl spotkań dotyczących szkolnictwa wyższego.