Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Ramowe założenia programu posiedzeń K-P WRDS;
  2. Analiza projektu planu finansowego K-P WRDS na 2018 rok.

 

Ustalono:

  1. Podtrzymano regulaminowy termin składania propozycji do programu i harmonogramu działania K-PWRDS, który zostanie przyjęty przez Prezydium K-PWRDS i zatwierdzany przez K-PWRDS w drodze uchwały w terminie do dnia 20 lutego.
  2. Prezydium Rady przekazało marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego propozycję planu finansowego K-PWRDS na 2018 rok.
  3. Termin kolejnego posiedzenie Prezydium K-PWRDS ustalono na dzień 30 stycznia 2018 r.