Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki
Uczestnicy posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki

I plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

Z udziałem pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyło się w dniu 1 lutego 2018  roku, I w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia:

  1. Polityka rodzinna i jej wpływ na sytuację demograficzną, gospodarczą RP oraz kondycję finansową rodzin;
  2. Integracja osób powyżej 65 roku życia;
  3. Nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
  4. Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w związku z wypowiadaniem przez lekarzy rezydentów klauzul opt-out;
  5. Informacja nt. realizacji nadwykonań w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku;

 

Zgodnie z zapisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu  społecznego, Radzie Dialogu Społecznego w 2018 roku przewodniczy Minister Elżbieta Rafalska.

Pani minister omówiła politykę rodzinną rządu oraz jej wpływ na sytuację demograficzną i gospodarczą Polski, a także na kondycję finansową rodzin. Zapoznała także członków K-P WRDS z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia.

Na posiedzeniu przedstawiona została również sytuacja w służbie zdrowia, w obliczu kryzysu związanego z wypowiadaniem przez lekarzy rezydentów klauzul opt-out, oraz realizacja nadwykonań usług medycznych ponad kontrakt z NFZ.

 

Uczestnicy posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki