Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

III posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

III posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w dniu 1 lutego 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

  1. Ramowe założenia programu posiedzeń K-P WRDS;
  2. Analiza projektu planu finansowego K-P WRDS na 2018 rok.

 

Ustalono:

Po przedstawieniu przez organizacje wchodzące w skład K-P WRDS propozycji zagadnień do programu pracy w 2018 r. przygotowano program posiedzeń plenarnych Rady. Ustalono, że program ten zostanie poddany, zgodnie z zapisami regulaminu K-P WRDS, w formie uchwały pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.